Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

Az adatkezelő megnevezése:

Siwiw

A szolgáltatás megnevezése:

Siwiw

Az adatkezelő címe:

info@siwiw.com

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés célja:

(1.) A Siwiw portál minden egyes oldalának böngészőben történő megnyitásakor minden felhasználó IP címét, a látogatás időpontját, az esetleges küldő hivatkozás http címét, valamint számítógépes beállításait rögzítjük, mely kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatokat összesített formában, személyes azonosíthatóság kizárásával, felhasználjuk nyilvános ”egyedi látogatók” és ”oldal letöltés” statisztikák készítéséhez. Az oldalon elhelyezett javascript kód továbbítja ugyanezeket az adatokat további statisztikai adatfeldolgozáshoz, a Google Analytics és a Statcounter szolgáltatások felé is.

(2.) ASiwiw portál ,valamint a Google Analytics és a Statcounter mind egy-egy cookie-t is elhelyeznek a látogatók számítógépén, melynek segítségével visszatérő látogatottsági statisztikát készítünk, összesített formában.

(3.) A felhasználó által önkéntesen, azonban az ingyenes portál használatához szükségesen megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (képek feltöltésének a lehetősége, baráti kör ápolása és építése), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége.

(4.)

A felhasználó önkéntes döntése alapján a különféle profil részekben megadott adatok esetében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. A megadott adatok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy könnyebben keressék és azonosítsák egymást.

(5.)
Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési szalagokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Ez a funkció jelenleg még fejlesztés alatt áll, amint elkészül minden felhasználót tájékoztatni fogunk profiljuk kezdőlapján.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A tényleges adatkezelés helye:

”Szerver” oldalon: A Siwiw -vel leszerződött tárhelyszolgáltató cég, ahol az adatbázis nagy sebességű szerveren helyezkedik el.

”Kliens” oldalon: Óra út 4/A. 1125 Budapest, a Siwiw székhelye, ahol a felügyeleti eszközökkel böngészőn át kezeljük a szerveren tárolt adatokat. Továbbá a Google Analytics és a Statcounter szolgáltatók oldalai, melyet szintén böngészővel érünk el.

Adatfeldolgozás:Google Analytics mint Adatfeldolgozó:

http://www.google.com/analytics/

c/o Google Inc

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View CA

94043 (USA)

Statcounter mint Adatfeldolgozó:

http://www.statcounter.com/

StatCounter.com

77 Delwood Drive

Castleknock

Dublin 15

IrelandVAT Number: IE 7562933D

Adatfelvétel (átvétel) módja:

Az oldalak megjelenítése a böngészőben (az IP cím és egyéb technikai adatok esetében), valamint online kérdőívek önkéntes kitöltése a meghívott, valamint a regisztrált felhasználók által.

Az adat törlési határideje:IP címek és egyéb technikai adatok esetében

A Statcounter szolgáltatás esetében az utolsó 100 látogatás IP címeit tárolja, minden ezt megelőző IP cím törlésre kerül, és csak az összesített egyedi látogató és oldalletöltés statisztikai száma kerül megőrzésre, melyet a Siwiw korlátlan ideig őriz meg.

A Google Analytics szolgáltatása nem jelenít meg meg egyéni IP címeket, kizárólag statisztikai összesítéseket, melyet a Siwiw korlátlan ideig őriz meg.

A Siwiw által tárolt IP címeket és egyéb technikai adatokat korlátlan ideig megőrizzük, és a Siwiw belátása szerint törli ezeket az adatokat.

Regisztrált felhasználók esetében

Amint a felhasználó eljuttatja törlési kérelmét az info@siwiw.com email címre, a Siwiw megerősítő emailt kér a felhasználó email címéről, mely biztosítja, hogy valóban a felhasználótól érkezett a törlési kérelem. A felhasználó megerősítésétől számított 60 napon belül a Siwiw törli az online kérdőívekben megadott regisztrációs adatait a www.siwiw.com oldalról.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, törlési határidejéről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@siwiw.com címre kell eljuttatni, amire 30 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, "az adat törlési határideje" pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az adatvédelmi biztos elérhetőségei:

Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos

1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.

Telefon: (+36 1) 475 7100

Telefon: (+36 1) 475 7186

Telefax: (+36 1) 269 3541

E-mail: adatved@obh.hu

honlap: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@siwiw.com e-mail címen.

Hungarian